Pesten op het werk en treiteren op de werkvloer

Bij pesten wordt vaak alleen gedacht aan kinderen. Toch komt het ook onder volwassenen nog regelmatig voor. Pesten kan vaak diepe emotionele wonden achterlaten en er de oorzaak zijn dat mensen ziek of overspannen worden wanneer ze vaak gepest worden.

Pesten en treiteren op het werk

Meer dan 20% van alle werknemers is weleens gepest op de werkvloer. En het zijn niet alleen de medewerkers onderling die pesten. Ook sommige leidinggevenden maken zich hieraan schuldig. Al met al heeft dit behoorlijke consequenties voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het aantal medewerkers dat zich ziek meldt, of minder presteert is groot. Sommige slachtoffers van pestgedrag besluiten uiteindelijk zelfs ontslag te nemen. De geraamde kosten: meer dan 2 miljard euro per jaar.

Veel “pesters” beseffen niet wat ze aanrichten. Een leuk bedoelde grap of opmerking kan vaak verkeerd vallen en mensen diep kwetsen, zeker als iemand al onzeker in zijn schoenen staat en al vaker is gepest.

Verschillende soorten pestgedrag op de werkvloer

Niet alle situaties waarin gepest wordt op de werkvloer zijn hetzelfde. Als coach maak ik onderscheid tussen drie verschillende soorten pestgedrag:

  • Bewust pesten en treiteren
  • Onbewust pesten en treiteren
  • Gedrag dat als pesten wordt ervaren door verschillen in karaktereigenschappen

Bewust pesten en treiteren

Dit is misschien wel de ergste vorm van pesten en treiteren. Bewust iemand schade willen berokkenen. Vaak zit hier een diepere reden achter. Iemand niet mogen, discriminatie, misschien een conflict uit het heden of verleden, of iemand bewust weg willen pesten i.v.m. een arbeidsconflict. Bewust pestgedrag kan ook met iemand machtspositie te maken hebben.

Belangrijk is om de ware reden te achterhalen van het pestgedrag. Ook bij bewust pestgedrag zijn mensen zich vaak niet bewust van de ware impact dat hun gedrag heeft. Waar mogelijk, kijk of er een gesprek mogelijk is. Veel bedrijven hebben procedures om pesten tegen te gaan. Vaak is ook een vertrouwenspersoon aanwezig. Laat het niet zover komen dat jij er de dupe van gaat worden.

Onbewust pesten en treiteren

Onbewust pesten en treiteren gebeurt vaak in de vorm van een grap. Ook hier geldt dat degene die pest zich niet bewust is van de impact van hun eigen gedrag. Iemand die toch al onzeker is zal zich nog onzekerder voelen wanneer hij het doelwit is van een, vaak goedbedoelde, grap.

Probeer in gesprek te treden en vertel welke impact dit gedrag op je heeft. Kijk niet alleen naar de ander. Maar kijk ook naar jezelf. Wat maakt dat jij vaak het doelwit bent van grappen en grollen op de werkvloer. Hoe assertief ben je zelf?

Gedrag dat als pesten wordt ervaren door verschillen in karaktereigenschappen

Iedereen is verschillend. Iedereen heeft dus verschillende karaktereigenschappen. Soms zijn we zo verschillend dat we in elkaars allergie zitten. Wat de één pestgedrag noemt, noemt de ander een verschil in karakter of benadering.

Wees bewust van de verschillen in mensen. Niet iedereen uit zich vanuit zijn of haar gevoel, sommige mensen zijn nu eenmaal wat rationeler. Niet iedereen is introvert, andere zijn juist wat extraverter en zoeken het conflict juist op. Dit kan betekenen dat iemand veel bevestiging nodig en juist veel toenadering zoekt waardoor een ander hierdoor ontwijkend of bot zal reageren. Soms zitten mensen letterlijk en figuurlijk in elkaars allergie.

Pesten, wat kan je er aan doen?

Als je zelf gepest wordt, maak het bespreekbaar en blijf er niet mee rondlopen. In veel gevallen is degene die jou pest zich niet volledig bewust van de impact wat zijn of haar gedrag op jou heeft. Kijk ook naar je eigen gedrag. Wat maakt dat jij vaak het doelwit bent van pest en treitergedrag? Hoe assertief ben je zelf?

Als je als werkgever of manager vroegtijdig pestgedrag kunt herkennen, dan kun je er meer aan doen dan wanneer het (bijna) te laat is. Vaak zit dan al iemand overspannen thuis met alle kosten van doen. TeamCoaching en team training zijn effectieve middelen om medewerkers bewuster te maken van eigen gedrag en de invloed die ze hebben op anderen.

This entry was posted in Coaching, Teamwerk and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.